Friday, 25 November 2011

Pengenalan

PENDAHULUAN

Assalammualaikum wbt,


Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurniaNYa akhirnya saya dapat membina blog bagi melengkapkan kursus KRT 3013 Teknologi Maklumat Sekolah Rendah. Saya berharap blog ini dapat dimanfaatkan oleh sesiapa saja yang mengikutinya.


Jutaan terima kasih kepada pensyarah bagi mata pelajaran ini iaitu Dr. Maizatu Hayati bt. Mohd Yatim atas tunjuk ajar beliau dan garis panduan yang telah diberikan kepada saya sepanjang tempoh saya menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar beliau tidak mungkin kerja kursus ini dapat disiapkan dengan jayanya.


Tidak lupa juga kepada tutor saya semasa kuliah di Negeri Kelantan ini berlangsung iaitu Cik Siti Norfazlaina bt. Haron dan kawan-kawan yang telah memberi sokongan, dorongan dan sumbagan berbentuk idea kepada saya untuk memurnikan lagi kerja kursus ini . Segala pendapat dan tunjuk ajar rakan-rakan sememangnya amat membantu saya menyudahkan tugasan ini.Saya ucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang telah anda berikan secara langsung mahupun tidak langsung.


Tidak terkecuali juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga khas buat suami tercinta dan anak-anak yang telah membantu dari segi sokongan mora serta idea dan tunjuk ajar dalam membina blog inil. Sesungguhnya tanpa sokongan dan penglibatan kalian, sudah tentu usaha saya tidak akan sempurna dan tiada restu serta keberkatan Ilahi.


Akhir kata, terima kasih kepada semua yangtelah terlibat untuk menjayakan kerja kursus ini.


Wassalam.

Noormi Azura bt. Ismail.
D20102046799.

No comments:

Post a Comment